Στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ.
Στα βήματα της Nintendo.
God of War ΙΙΙ Remastered και Destiny 2.
8 με 16 Σεπτεμβρίου η καρδιά του gaming χτυπάει στη Θεσσαλονίκη.
Αποκαλύφθηκε από την AOC στο πλαίσιο της Gamescom.
Από τη Supermassive Games, έρχεται το 2019.