Η «αγία» τριάδα.

Η επιστροφή του stealth.

Η δυναστεία του hack ‘n’ slash!

25 Ιουν The Last of Us

Φύλαγε το καλύτερο… για το τέλος.

Ήρθε στη… μεγάλη οθόνη με το σπαθί του!

Όταν ένα FPS γίνεται τέχνη.