Όταν το άριστο γίνεται αριστούργημα.
Στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ.
Οnline ninja αναμετρήσεις.
Στα βήματα της Nintendo.
Κλασικό RPG σε σύγχρονη υλοποίηση.
Η μεγάλη επιστροφή.