Για την εκτύπτωση 1.500 φωτογραφιών.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου.
Ζωντανά στις 28 Ιανουαρίου.
Xρησιμοποιεί ως ορμητήριο το Μέγαρο του Ομίλου ΟΤΕ.