«Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», με την υποστήριξη της WIND.
Αποκλειστικά, αμέσως μετά την Μ. Βρετανία.
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων.
Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, στις 21:00.
Πρεμιέρα την Κυριακή 5 Νοεμβρίου στις 21:00.