Τα κορυφαία Diplomas για επανένταξη στην αγορά εργασίας είναι εδώ.
Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου για τους συνδρομητές WIND ONE.
Με τα Vodafone Thank You και CU Around.
Πρεμιέρα την Τρίτη 5 Νοεμβρίου στις 21.00.
Δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού.