Το παιχνίδι για το στέμμα ξεκίνησε!
Διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία.
Στο πρώην πολυκατάστημα FOKAS, Σταδίου 41.
Με την τρίτη του σεζόν.
Χρήστος Μεγάλου: «To Project Future στηρίζει με συνέπεια τους νέους».