Σταθερά και μεθοδικά.

Ταλαντούχα newcomer.

…και το πάρτυ δεν σταμάτα!

Ανερχόμενη δύναμη.

Κάτι μοναδικό!

Party Like A Freak!