Το παιχνίδι για το στέμμα ξεκίνησε!
“Ακολουθώ πιστά την αγάπη μου στο καλό ελληνικό τραγούδι.”
Διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία.
Στο πρώην πολυκατάστημα FOKAS, Σταδίου 41.
Με την τρίτη του σεζόν.