Σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
Από τον φορέα «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» με τη χρηματοδότηση του Ομίλου ΟΤΕ.
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.
Με κέρδος 20% επιστροφή για αγορές τεχνολογίας στο public.gr.
Μόνο στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ.
Αθλητικό υπερθέαμα και φέτος.