Με την υποστήριξη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο διεθνής αγώνας τριάθλου στην Καστοριά.
Με ένα computer room στο Σπίτι του Οργανισμού στο Μοσχάτο.
€65.000 συγκεντρώθηκαν από τις ενέργειες των εταιρειών.
Με δράσεις εθελοντισμού για τον καθαρισμό παραλιών.
Κάθε εβδομάδα.