Προσιτό πολυμηχάνημα με Wi-Fi.
Ταχύτατο ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο σε όλο το σπίτι!
Περισσότερη δύναμη στα χέρια σου!
Με τριπλή περιστρεφόμενη κάμερα.

25 Ιουλ BlackBerry KEY2

Το πιο προηγμένο BlackBerry smartphone!

25 Ιουλ One by Wacom

Δημιουργικότητα χωρίς όρια.