Νέες δυνατότητες για διαχείριση όλων των συνδέσεων της οικογένειας και του WiFi.
Όλη η ενέργεια που χρειάζεσαι!
Μικρό βάρος, εξαιρετική ποιότητα.