Αναδείχθηκαν έξυπνες και καινοτόμες κατασκευές μαθητών.
Εδραιώνοντας την παρουσία της στον κλάδο των φωτοβολταϊκών.
Η μακροχρόνια συνεργασία των δύο εταιρειών ενισχύεται.
Επιβεβαιώνει τον ρόλο της στην ενίσχυση της ψηφιακής εμπιστοσύνης.
Έως και τις 27 Απριλίου.