Με virtual τρισδιάστατο ήχο surround.
Φωτογραφικές μηχανές και αξεσουάρ.
Από ανεξάρτητες δοκιμές.
Στόχος, η παροχή πιο ανταγωνιστικών υπηρεσιών Cloud για παρόχους και επιχειρήσεις.
Enterprise Distributor of the Υear.
Στην Εβδομάδα Σχεδιασμού στο Μιλάνο 2018.