Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας για την Πλαίσιο Computers

Συντάκτης Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012 Κατηγορία Technology News

Κέρδη μετά φόρων €6,4 εκ. και πωλήσεις €312,3 εκ.

Δελτίο Τύπου

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της χρήσης 2011. Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία ήταν:

Η ενίσχυση των brands Turbo–X, Q Connect, Sentio και @work που χαρακτηρίζονται από:

  • άριστη σχέση τιμής και ποιότητας
  • προχωρημένο design
  • υποδειγματική τεχνική υποστήριξη

Με τα παραπάνω brands επιτυγχάνεται η εξάλειψη των ενδιαμέσων και άρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με κερδοφορία που επιτρέπει την ανάπτυξη.

 

Το γεγονός ότι η Πλαίσιο Computers αποτελεί στρατηγική επιλογή των προμηθευτών:

  • λόγω της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά
  • λόγω της υγιούς χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης
  • λόγω της δυνατότητάς της να κάνει πληρωμές μετρητοίς

 

Επιπλέον, ο Όμιλος συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο αγοράς του, αφού οι πωλήσεις του μειώθηκαν μόλις 12,8%. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, πέραν από τη βελτίωση της κερδοφορίας, ο Όμιλος Πλαίσιο πέτυχε και σημαντική βελτίωση της ρευστότητας του, μετά από σημαντική μείωση των απαιτήσεων και περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων. Με ταμειακά διαθέσιμα 35.146 χιλ. €, χαμηλό δανεισμό (21.898 χιλ. €) και θωρακισμένες απαιτήσεις, λόγω και των αυξημένων προβλέψεων, ο Όμιλος Πλαίσιο έχει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, η οποία του εξασφαλίζει ευελιξία στο παρόν δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,08 € ανά μετοχή από τα κέρδη του 2011 (μικτό ποσό).