Καινοτόμες ιδέες για τη διατροφή και την αγροτική παραγωγή.
Οι καταναλωτές θα μπορούν να διεκδικήσουν 560 δώρα.
Σε συνεργασία με τη WIND.
Στις 55 και 65 ίντσες.
11-12 Νοεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής.