Για τις φωτογραφικές του ικανότητες.
Οικονομική εκτύπωση για μικρές επιχειρήσεις.
Εστίασε στο πλήρες φάσμα των λύσεων της Dell Technologies.
Πάνω από 24.000 επισκέπτες βρέθηκαν στην έκθεση.
Δωρεάν μαθήματα νέων τεχνολογιών για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.