Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη FTTH στην Ελλάδα.
Για τις από κοινού δαπάνες με φίλους και συγγενείς.
Ανακαλύφθηκαν από τους ερευνητές της ESET.
Laptop με επεξεργαστή Snapdragon και Windows 10.
Περισσότερο ευέλικτο, με LTE συνδεσιμότητα.