Ημερομηνία Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 Κατηγορία Technology News
Για το 2019.
Ημερομηνία Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 Κατηγορία Technology News
Για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).
Ημερομηνία Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 Κατηγορία EVENTS
Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ημερομηνία Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 Κατηγορία Technology News
Για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Ημερομηνία Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019 Κατηγορία Buzz
Σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
Ημερομηνία Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 Κατηγορία Buzz
Από τον φορέα «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» με τη χρηματοδότηση του Ομίλου ΟΤΕ.
Ημερομηνία Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 Κατηγορία Technology News
Λειτουργώντας υπεύθυνα συμβάλλει σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.
Ημερομηνία Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 Κατηγορία Technology News
Για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ENISA και Cedefop.
Ημερομηνία Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 Κατηγορία Technology News
Στα Impact ΒΙΤΕ Awards 2019.
Ημερομηνία Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 Κατηγορία Buzz
Ομιλία της Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ στο «Diversity Conference».