Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τους μαθητές σε όλη την Ελλάδα.
Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα.