Ημερομηνία Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 Κατηγορία Buzz
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 στο Divani Caravel Hotel.