Στην εκδήλωση παρουσία είχε η Panasonic με τηλεοράσεις OLED.
"Όταν έχεις την ευκαιρία το πάθος σου να το κάνεις επάγγελμα, δουλεύεις πολύ σκληρά και προσπαθείς να πετύχεις".
15' γνωριμία, 15' οδήγηση, 15' συνοδήγηση + DVD από την εμπειρία!
Η εταιρεία συμβάλει στις δράσεις της ΜΚΟ.
Ένα μοναδικό δώρο εμπειρίας από το Baladeur.gr