Εμπορικά διαθέσιμη η νέα Over The Top υπηρεσία.
Διαθέσιμο στις συσκευές που θα αναβαθμιστούν σε Android 10.
Για τις υπηρεσίες contact center.
Δημιουργήστε τη δική σας κάβα στο σπίτι.
Ο ταχύτερος προσαρμογέας με τρεις θύρες LAN.