Συνδεσιμότητα χωρίς περιορισμούς.
Kαλύτερο σήμα, όπου και να βρίσκεσαι.
Ένα περιβάλλον γεμάτο με σημαντικούς κινδύνους.