Περιστρεφόμενη Wi-Fi κάμερα ασφαλείας.
Μεγάλη χωρητικότητα, μικρό μέγεθος.
Άθληση χωρίς συμβιβασμούς.
AC1200 Mesh Wi-Fi για όλο το σπίτι!
Η νέα γενιά Powerline για κορυφαίο ενσύρματο και Mesh WiFi δίκτυο.
Αποτελεσματική επέκταση της κάλυψης Wi-Fi!