Ημερομηνία Κυριακή, 04 Ιουλίου 2010 Κατηγορία Mobiles

Το κορυφαίο καμερόφωνο απέκτησε QWERTY πληκτρολόγιο.

Ημερομηνία Κυριακή, 25 Απριλίου 2010 Κατηγορία Mobiles

Οι Φινλανδοί ξαναγράφουν την ιστορία των multimedia τηλεφώνων.