Το επόμενο επίπεδο στην κάμερα και τη mobile ψυχαγωγία!
Η πρώτη ελληνική τράπεζα με υπηρεσία  Digital Customer Onboarding.
Εμπορικά διαθέσιμη η νέα Over The Top υπηρεσία.
Με ενέργεια απόσυρσης.