Νέος στόχος, ο υπερδιπλασιασμός των γραμμών FTTH το 2020.
Με ενέργεια απόσυρσης.
Το απαραίτητο αξεσουάρ για να μιλάς ελεύθερα.
Ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Διατηρώντας τις ίδιες χρεώσεις.