Ημερομηνία Παρασκευή, 04 Απριλίου 2014 Κατηγορία Technology News
Λόγω της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή οδηγία 2011/83/ΕΕ.
Ημερομηνία Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014 Κατηγορία Technology News

Αμείωτο το ενδιαφέρον από ηλεκτρονικά καταστήματα και παρόχους υπηρεσιών.

Ημερομηνία Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 Κατηγορία Technology News

Ο νέος θεσμός του GRECA έτυχε μεγάλης αποδοχής από την αγορά.

Ημερομηνία Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013 Κατηγορία Technology News

Μία ξεχωριστή εκδήλωση για την δικτύωση των στελεχών του κλάδου.