Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργαζομένων του ομίλου.
Επί της οδού Παύλου Μελά 14.
Βάσει εσόδων, σύμφωνα με έκθεση της Gartner.
Μια παγκόσμια κοινότητα για καλλιτέχνες με όραμα.